Mitä Raamattu sanoo...

Rakkaus

Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä.
Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile,
ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan,
ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,
ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa.
Kaiken se kestää, kaikessa uskoo,
kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.
1. Kor. 13:4-7

Jumala on rakkaus.
1. Joh. 4:16

Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi
meidän keskuuteemme, että hän lähetti
ainoan Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän.
Siinä on rakkaus
- ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa,
vaan siinä, että hän on rakastanut meitä
ja lähettänyt Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
Rakkaat ystävät!
Kun Jumala on meitä näin rakastanut,
tulee meidänkin rakastaa toisiamme.
1. Joh. 4:10-11

Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä,
että Kristus kuoli meidän puolestamme,
kun vielä olimme syntisiä.
Room. 5:8

Lempeästi, rakkauden köysin minä vedin heitä luokseni.
Minä ikäänkuin nostin ikeen heidän leukapieliltänsä,
kumarruin heidän puoleensa ja syötin.
Hoos.11:4

Jeesus: "Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne
ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia.
Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille
ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille."
Mat. 5:44 - 45

"Opettaja, mikä on lain suurin käsky?"
Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi,
koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.
Tämä on käskyistä suurin ja tärkein.
Toinen yhtä tärkeä on tämä:
Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.
Matt. 22:36-40

Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville
ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta
minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi.
1. Kor. 13:3

Viha virittää riitoja,
mutta rakkaus peittää rikkomukset kaikki.
Snl.10:12

Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on
vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme
antamalla meille Pyhän Hengen.
Room.5:5

Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo,
rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys,
uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
Gal. 5:22

Sitähän Jumalan rakastaminen on, että me pidämme hänen käskynsä,
eivätkä ne ole raskaita noudattaa.
1. Joh. 5:3

Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä.
1. Joh. 4:19

Pidä esikuvanasi niitä terveitä opetuksia, jotka olet minulta kuullut,
ja säilytä se usko ja rakkaus, jonka Kristus Jeesus saa aikaan.
2. Tim. 1:13

Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet.
Mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö
itsekästä luontoanne valloilleen,
vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne.
Gal.5:13

Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte,
ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja.
Ef. 3:17 

Onni

Minun onneni on olla Herraa lähellä.
Ps. 73:28

Sinä annat sydämeeni suuremman ilon
kuin kukaan saa viinin ja viljan runsaudesta.
Ps 4:8

Me saamme myös riemuita Jumalastamme,
kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme
Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen.
Room. 5:11

Sinä olet tullut avukseni, ja minä saan riemuita siipiesi suojassa.
Ps. 63:8

Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni,
on nouseva pelastuksen aurinko,
ja te parannutte sen siipien alla.
Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella.
Mal 3:20

Autuaita olette te, kun teitä Ihmisen Pojan tähden
vihataan ja herjataan, kun ihmiset erottavat teidät keskuudestaan
ja inhoavat teidän nimeännekin. Iloitkaa silloin, hyppikää riemusta,
sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri.
Luuk. 6:22

Silloin teidän huulillanne on laulu
niin kuin pyhän juhlan aattoiltana
ja sydämessänne ilo niin kuin niillä,
jotka kulkevat huilujen soidessa Herran vuorelle,
kohden Israelin turvakalliota.
Jes. 30:29

Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa.
Ps. 34:6

Herran vapaiksi ostamat palaavat
ja saapuvat riemuiten Siioniin.
He kantavat päänsä päällä ikuista iloa.
Ilo ja riemu astuvat portista,
huoli ja huokaus pakenevat kauas.
Jes. 35:10

Jo nyt minä riemuitsen Herrasta,
iloitsen Jumalasta, joka pelastaa.
Hab. 3:18

Sinä neuvot minulle elämän tien;
ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä,
ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti.
Ps. 16:11

Rauha

Älkää olko mistään huolissanne,
vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette,
rukoillen, anoen ja kiittäen
Jumalan tietoon.
Silloin Jumalan rauha,
joka ylittää kaiken ymmärryksen,
varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne,
niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.
Fil. 4:6-7

Jeesus:
"Minä jätän teille rauhan
Oman rauhani minä annan teille, en sellaista jonka maailma antaa.
Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon."
Joh. 14:27

Kun nyt Jumala on tehnyt
meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi,
meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta
rauha Jumalan kanssa.
Room. 5:1

Kristus on meidän rauhamme.
...Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana,
ja rauhaa nille, jotka olivat lähellä.
Ef. 2:14

Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha,
hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet.
Jes. 53:5

...Olen löytänyt rauhan, mieleni on tyyni.
Niin kuin kylläinen lapsi lepää äitinsä sylissä,
niin on minun mieleni levollinen.
Israel, pane toivosi Herraan nyt ja aina!
Ps.131: 2

Jeesus:
"Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi rauha minussa.
Maailmassa te olette ahtaalla,
mutta pysykää rohkeina:
minä olen voittanut maailman."
Joh. 16:33

Näin on oleva, kunnes meihin tulee korkeudesta henki.
Silloin autiomaa muuttuu hedelmätarhaksi ja tarhat ovat laajoja kuin metsät.
Silloin autiomaassa asuu oikeus ja vanhurskaudella on majansa hedelmätarhojen keskellä.
Ja vanhurskauden hedelmänä on oleva rauha.
Siitä kasvaa levollinen luottamus, turvallisuus, joka kestää iäti.
Minun kansani saa asua rauhan niityillä, turvallisissa asuinpaikoissa,
huolettomilla leposijoilla.
Jes 32:15-18

Jumalattomalla ei ole rauhaa,
sanoo Herra.
Jes 48:22

Jumalaton pakenee,
vaikka kukaan ei aja takaa,
mutta vanhurskas on turvassa kuin leijona.
Sananl.28:1 

Raha

Varoita niitä, jotka tässä maailmassa ovat rikkaita,
etteivät he ylpeilisi
eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen,
vaan Jumalaan, joka antaa kaikkea runsain mitoin
nautittavaksemme. Kehota heitä tekemään hyvää,
keräämään rikkaudekseen hyviä tekoja ja
jakamaan anteliaasti omastaan muille.
1. Tim. 6:17-19

Suuri rikkauden lähde usko kyllä onkin,
kun tyydymme siihen mitä meillä on.
Emme ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan
emmekä voi viedä mitään täältä pois.
Kun meillä on ruoka ja vaatteet, saamme olla tyytyväisiä.
Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan,
monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan,
jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon.
Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri.
Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta
ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä.
Mutta sinä, Jumalan ihminen, karta kaikkea tätä!
Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon,
pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. 1. Tim. 6:6-11

Jeesus: "Karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta.
Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä omaisuuden varaan,
vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa.
Luuk. 12:15

Jeesus: "Kukaan ei voi palvella kahta herraa.
Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista;
jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista.
Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa."
Matt. 6:24

Mitä hyödyttäisi ihmistä,
jos hän voittaa omakseen koko maailman
mutta saattaa itsensä tuhoon ja turmioon?
Luuk. 9:25

Kylväjävertauksessa:
Ohdakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan,
mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin.
He eivät tuota kypsää satoa.
Luuk. 8:14

Älkää juosko rahan perässä,
vaan tyytykää siihen, mitä teillä on.
Jumala on itse sanonut:
-- Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää.
Hepr 13:5

Älä rehki rikastuaksesi,
älä tuhlaa ajatuksiasi siihen.
Kun kiinnität katseesi rikkauteen,
se on jo poissa:
se on saanut siivet
ja lentänyt taivaalle kuin kotka.
Sananl.23:4-5

Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle.
Täällä tekevät koi ja ruoste tuhojaan
ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat.
Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen.
Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan
eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta.
Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi.
Matt.6:19-21

"Kuulkaa, te rikkaat!
Itkekää ja valittakaa kurjuutta,
joka tulee osaksenne.
Teidän rikkautenne on lahonnut
ja teidän vaatteenne ovat koin syömiä.
Teidän kultanne ja hopeanne on ruosteessa.
Niiden ruoste on todistava teitä vastaan,
ja se syö lihaanne kuin tuli.
Te olette koonneet rikkauksia näinä lopun aikoina."
Jaak.5:1-3

Joka on vähimmässä luotettava,
se on luotettava paljossakin,
ja joka on vähimmässä vilpillinen,
se on vilpillinen myös paljossa.
Jos te ette luotettavasti hoida väärää rikkautta,
kuka uskoo teille todellista?
Luuk.16 10-11

Joka sulkee korvansa köyhän pyynnöltä,
joutuu itse pyytämään saamatta vastausta.
Sananl.21:13

Oli rikas mies. Hänen vaatteensa
olivat purppuraa ja hienointa pellavaa,
ja päivästä päivään hänen elämänsä
oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa.
Mutta hänen porttinsa pielessä virui
köyhä Lasarus, täynnä paiseita.
Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä
niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili.
Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan.
Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan.
Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin.
Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa,
hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten.
Silloin hän huusi: 'Isä Abraham, armahda minua!
Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen
ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla.'
Mutta Abraham sanoi: 'Muista, poikani, että
sinä sait eläessäsi hyvän osan,
Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun,
mutta sinä saat kärsiä tuskaa.
Luuk.16:19-25

Tämän kuullessaan Jeesus sanoi:
"Yksi sinulta on vielä tekemättä.
Myy kaikki, mitä sinulla on, ja jaa rahat köyhille, niin sinulla on
oleva aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua."
Kun mies kuuli tämän, hän tuli murheelliseksi, sillä hän oli hyvin rikas.
Nähdessään sen Jeesus sanoi:"Kuinka vaikea onkaan niiden, jotka
paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan! Helpompi on kamelin
mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan."
Kuka sitten voi pelastua?" kysyivät kuulijat.
Jeesus vastasi: "Mikä on ihmiselle mahdotonta, se on mahdollista Jumalalle."
Luuk. 18:22-27

Varokaa tuomasta hurskaita tekojanne ihmisten katseltavaksi,
muuten ette saa palkkaa taivaalliselta Isältänne.
Kun siis autat köyhiä, älä toitota siitä niin kuin tekopyhät tekevät
synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä.
Totisesti: he ovat jo palkkansa saaneet.
Kun annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö mitä oikea tekee,
jotta hyvä tekosi pysyisi salassa.
Isäsi, joka näkee myös sen,
mikä on salassa, palkitsee sinut.
Matt.6:1-4 

pelko, murhe

Luottakaa aina Jumalaan,
tuokaa hänen eteensä kaikki
mikä sydäntänne painaa!
Jumala on turvamme.
Ps. 62:9

Herra, kuopan syvyydestä minä huudan sinun nimeäsi.
Kuule ääneni! Älä sulje korviasi, kun anon apua ja pelastusta.
Sinä tulet luokseni, kun huudan sinua,
ja sanot: "Älä pelkää."
Val. 3:55-57

Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi!
Älä arkana pälyile ympärillesi
- minä olen sinun Jumalasi.
Minä vahvistan sinua,
minä autan sinua,
minä tuen sinua vakaalla,
lujalla kädelläni.
Jes. 41:10

Jeesus:
"Kun Jumala tuolla tavoin pukee ruohon,
joka tänään kasvaa kedolla
ja huomenna joutuu uuniin,
niin paljon ennemmin hän teistä huolehtii,
te vähäuskoiset!"
Luuk. 12:28

Te ette ole saaneet orjuuden henkeä,
joka saisi teidät pelon valtaan.
Olette saaneet Hengen,
joka antaa meille lapsen oikeuden,
ja niin me huudamme:"Abba! Isä!"
Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa,
että olemme Jumalan lapsia.
Room. 8:15-16

Nämä lapset ovat ihmisiä, lihaa ja verta, ja siksi
hänkin (Jeesus) tuli ihmiseksi, heidän kaltaisekseen.
Siten hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan
kuoleman valtiaalta, Saatanalta, ja päästämään vapaiksi kaikki,
jotka kuoleman pelosta olivat koko ikänsä olleet orjina.
Hepr. 2:14-15

Jeesus:
"Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta
kyynäränkään vertaa?
Jos siis näinkään vähäinen asia ei ole teidän vallassanne,
mitä te muusta huolehditte?"
Luuk. 12:25-26

Jeesus:
..."Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä.
Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan,
niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä,
se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet."
Matt. 6:32-34

Näin sanoo Herra Jumala:
Minä etsin itse lampaani ja pidän niistä huolen.
Niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajaantuneet hänen ympäriltään,
niin minä huolehdin lampaistani ja haen ne turvaan kaikkialta, minne ne
sumuisena ja synkkänä päivänä ovat kaikonneet...
Minä kaitsen itse lampaitani ja vien itse ne lepäämään - näin sanoo Herra Jumala.
Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumastaan harhautuneen,
minä sidon murtuneen jalan, minä hoivaan uupunutta,
ja vahvat ja lihavat minä pidän kurissa.
Hes. 34:11-16

Jeesus:
"Varpusia saa kahdella kolikolla viisi, eikö niin?
Silti Jumala ei unohda yhtäkään niistä.
Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu.
Älkää siis pelätkö.
Olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset."
Luuk. 12:7

Jeesus:
"Älä pelkää pieni laumani. Teidän Isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan."
Luuk. 12:32

Kuulkaa te, joita olen joutunut nostamaan ja kantamaan
hamasta syntymästänne saakka, äitinne kohdusta asti!
Teidän vanhuutenne päiviin saakka minä olen sama,
vielä kun hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan.
Niin minä olen tehnyt ja niin yhä teen,
minä nostan, kannan ja pelastan.
Jes. 46:3-4

Sinun tulevat hetkesi hän turvaa, hetkestä hetkeen,
hänellä on varattuna apua yllin kyllin, viisautta ja tietoa.
Jes. 32:6

Kun Jumalan miehen palvelija aamulla nousi ja meni ulos,
kaupungin ympärillä oli kaikkialla sotilaita, hevosia ja vaunuja.
Palvelija sanoi Elisalle:"Voi herrani! Mitä me nyt teemme?"
"Älä pelkää", Elisa vastasi, "meillä on puolellamme enemmän
väkeä kuin heillä". Hän rukoili Herraa, ja sanoi:
"Herra avaa hänen silmänsä, jotta hän näkisi."
Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki, että
vuori Elisan ympärillä oli tulisia hevosia ja vaunuja täynnään.
2. Kun. 6:15-17

Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?...
Kuka voi syyttää Jumalan valittuja?
Jumala - mutta hän julistaa vanhurskaaksi!
Kuka voi tuomita kadotukseen?
Kristus - mutta hän on kuollut meidän tähtemme,
ja enemmänkin: hänet on herätetty kuolleista,
hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme!
Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta?
Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka?...
Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut.
Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä,
eivät enkelit, eivät henkivallat,
ei mikään tuleva eivätkä mitkään voimat,
ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta,
joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
Room. 8:31-39 

Kärsimys

Nääntyneen ja onnettoman rukous,
kun hän avaa sydämensä Herralle:

Kuule rukoukseni, Herra,
nouskoon huutoni sinun luoksesi!
Älä kätke kasvojasi, kun olen ahdingossa.
Kallista korvasi minun puoleeni!
Kun huudan sinua avuksi, älä viivytä vastaustasi.
Päiväni haihtuvat kuin savu,
tuska polttaa luitani kuin tuli.
Sisimpäni on kuin kulottunut ruoho.
Enää en muista syödäkään, huokailen vain,
olen pelkkää luuta ja nahkaa.
Minä olen kuin huuhkaja autiomaassa,
kuin pöllö, joka asustaa raunioissa.
Minä valvon yöni,
olen yksin kuin katolla kyyhöttävä lintu.
Ps.102:1-8

Kurjuuteni ja kodittomuuteni täyttää mieleni,
kaikki maistuu myrkyltä ja koiruoholta.
Minä en voi unohtaa onnettomuuttani,
en saa sitä mielestäni.
Kuitenkin minä toivon ja odotan,
sillä minä ajattelen tätä:
Herran armoa on se, että vielä elämme,
hänen laupeutensa ei lopu koskaan.
Joka aamu Herran armo on uusi,
suuri on hänen uskollisuutensa.
Sieluni sanoo: "Herra on kaikkeni,
häneen minä turvaan."
Val. 3:18-24

Siion sanoo: "Herra on minut hylännyt, Jumalani on minut unohtanut!"
- Unohtaako äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivata
kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda.
Käsieni ihoon minä olen sinut piirtänyt.
Jes. 49:14-16

...miksi puhut näin: -Ei ole Herra nähnyt elämäni taivalta,
minun asiastani ei Jumala välitä.
Etkö ole oppinut, etkö ole kuullut,
että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja?
Ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton on hänen viisautensa.
Jes. 40:27-28

Korkea ja Ylhäinen, hän, jonka nimi pysyy ikuisesti,
jonka nimi on Pyhä, sanoo näin:
- Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä,
mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona.
Minä virvoitan murtuneiden hengen
ja herätän eloon nöyrien sydämen.
Jes. 57:15

Köyhää minä katson, köyhää,
hengeltään särkynyttä,
sanani alla arkaa.
Jes. 66:3

Herra on lähellä niitä,
joilla on särkynyt sydän,
hän pelastaa ne,
joilla on murtunut mieli.
Ps. 34:19

Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut.
Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,
parantamaan ne, joiden mieli on murtunut,
julistamaan vangituille vapautusta
ja kahlituille kahleitten kirpoamista,
julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan.
Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia,
antamaan Siionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä,
hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen,
murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan.
Jes 61:1-3

Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan.
Apt. 14:22

Maailmassa olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman.
Joh. 16:33

Me olemme kaikin tavoin ahtaalla,
mutta emme umpikujassa,
neuvottomia, mutta emme toivottomia,
vainottuja, mutta emme hylättyjä,
maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja.
Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa,
jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin.
2. Kor. 4:8-10

Niin kauan kuin ihminen elää, hänellä on toivoa.
Saarn. 9:4

Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
Jer. 29:11

Aina, kun olin vähällä kaatua,
sinun armosi, Herra, oli minun tukenani.
Ps. 94:18

Jeesus: "Tekin tunnette nyt tuskaa,
mutta minä näen teidät vielä uudelleen,
ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota kukaan ei voi teiltä riistää.
Sinä päivänä te ette kysy minulta mitään.
Joh. 16:22-23

Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin,
niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen
ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren, ikuisen kirkkauden.
Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään vaan näkymättömään,
sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti.
2. Kor. 4:16-18

Karitsa, joka on valtaistuimen edessä,
kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille
ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet.
Ilm. 7:13-17

Job:

...tuli jälleen yksi sanantuoja ja kertoi:
"Sinun poikasi ja tyttäresi olivat aterioimassa ja juomassa viiniä
vanhimman poikasi luona, kun autiomaan tuolta puolen nousi
suuri tuuli, joka tarttui rakennuksen neljään kulmaan ja luhisti sen
sinun lastesi päälle, niin, että he kaikki kuolivat. Minä yksin jäin
jäljelle kertomaan tästä sinulle."
Silloin Job nousi ja repäisi viittansa. Hän ajoi päänsä paljaaksi,
kumartui maahan ja sanoi: "Alastomana minä tulin äitini kohdusta,
alastomana minä palaan täältä. Herra antoi, Herra otti,
kiitetty olkoon Herran nimi." Kaiken tämän keskellä Job ei
kapinoinut Herraa vastaan eikä syyttänyt häntä...
Job 1:18-22

...Niin Saatana lähti pois Herran edestä.
Hän meni ja runteli Jobia märkivillä paiseilla.
Niitä nousi kaikkialle, päästä jalkoihin. Job kävi
jätekasalle istumaan ja kaapi ruumistaan ruukunpalalla.
Hänen vaimonsa sanoi hänelle: "Vieläkö sinä pidät kiinni
hurskaudestasi? Kiroa jo Jumalaa ja kuole pois!"
Job vastasi:"Hullun puhetta, vaimo. Kun otamme
Jumalan kädestä hyvän, totta kai meidän on otettava
myös paha." Kaiken tämän keskellä Job ei sanallakaan
kapinoinut Herraa vastaan...
Job 2:7-10

...Seitsemän päivän kuluttua Job avasi suunsa.
Hän kirosi syntymänsä päivän ja sanoi: "Kadotkoon
jäljettömiin se päivä, jona synnyin, yö, joka tiesi kertoa:
poika on siinnyt. Haihtukoon pimeään se päivä,
älköön Jumala taivaassaan muistako sitä,
älköön aamun valo sitä koskettako...
...Se päivä ja yö ei sulkenut edessäni kohdun porttia,
ei kätkenyt silmiltäni tätä kärsimystä...
Miksi hän antaa elämän valon sille, jonka osana on kärsimys,
miksi niille, joiden elämä on täynnä katkeruutta?
...Miksi hän antaa elämän valon miehelle, joka on
Jumalan saartama, jolta tie on kadonnut?
Minun leipääni on itku ja voihke, veden lailla virtaa minun valitukseni.
Mitä kammosin ja kauhistuin, se tapahtui,
mitä eniten pelkäsin, se kohtasi minut.
Ei rauhaa, ei lepoa hetkeksikään, yhä uudelleen tuska lyö ylitseni.
Job 3:1,2,3,4,10, 20,23,25.26

...Ettekö te näe, että Jumala on tehnyt väärin minua kohtaan?
Hän viritti minulle verkkonsa. Jos huudan: "Tämä on väärin!",
kukaan ei vastaa. Jumala on pystyttänyt tielleni kivivallin,
en pääse siitä yli, kaikki polkuni hän on peittänyt pimeään...
Job 18:6-8

...Job: "Minä huudan sinua, mutta sinä et vastaa,
minä seison sinun edessäsi, mutta sinä vain tuijotat minua.
Olet muuttunut julmaksi minua kohtaan,
rajusti kätesi minua ravistelee...
Job 30:20-21

Silloin Herra vastasi Jobille. Myrskyn keskeltä hän puhui:
"Kuka on tämä, joka peittää minun tarkoitukseni mielettömillä puheillaan?
Vyötä itsesi, puolustaudu kuin mies! Nyt minä kysyn sinulta ja sinä vastaat.
Missä sinä olit silloin, kun minä laskin maan perustukset?
Kerro, miten se tapahtui, jos osaat! Kuka määräsi maan mitat? Tiedätkö sen?
...Oletko tutkinut maan sen ääriä myöten?
...Oletko sinä kutsunut esiin aamun, edes yhden kerran?
...Sinäkö tuot valon maan ylle, sinäkö opastat sen takaisin majaansa?
...Kuka ruokkii autiomaan, tyhjän maan, niin että se vehmaana viheriöi?
...Osaatko tuoda ajallaan esiin eläinradan tähdet, sinäkö talutat Leijonaa ja sen pentuja?
...Tiedätkö sinä milloin vuorikauris vasoo, hoivaatko sinä synnyttävää peuraa?
...Sinäkö annoit hevoselle sen voiman, sinäkö annoit sille hulmuavan harjan?
...Sinunko viisautesi nostaa taivaalle haukan, kun se levittää siipensä etelätuuleen?
Job 38:1-5,12,18,20,27,32 ja Job 39:1,19,26

Vielä Herra puhui Jobille. Hän sanoi:
"Voiko tämä, joka näin arvostelee Kaikkivaltiasta, käydä oikeutta häntä vastaan?
Sen, joka tahtoo ojentaa Jumalaa, on oltava valmis vastaamaan sanoistaan.
Silloin Job sanoi Herralle:
"Olen liian vähäinen. Miten voin vastata sinulle?
Minä panen käden suulleni ja vaikenen.
Kerran minä olen puhunut, enää en sitä tee
Tein sen vielä toisenkin kerran, mutta nyt pysyn vaiti.
Nyt Herra vastasi Jobille. Myrskyn keskeltä hän puhui:
"Väitätkö sinä, että minä en tuomitse oikein?
Syytätkö minua vääryydestä, että itse saisit olla oikeassa?
Onko sinun käsivartesi kuin Jumalan käsivarsi?"
Job 40:1-5,6,8,9

...Silloin Job sanoi Herralle:
- Nyt minä ymmärrän, että kaikki on sinun vallassasi
eikä mikään sinun suunnitelmasi ole mahdoton sinun toteuttaa.
Sinä kysyit: "Kuka on tämä, joka näin peittää
tarkoitukseni mielettömillä puheillaan?"
Minä se olen. Olen puhunut mitään
ymmärtämättä asioista, joita en käsitä
- ne ovat minulle liian ihmeellisiä...
Vain korvakuulolta sinut tunsin.
Nyt ovat silmäni nähneet sinut.
Sen tähden minä häpeän puheitani
ja kadun niitä tomussa ja tuhkassa.
Job 42:1-3,5,6

Kun Job oli rukoillut ystäviensä puolesta,
Herra käänsi hänen kohtalonsa.
Herra antoi Jobille kaksin verroin kaikkea,
mitä hänellä oli ennen ollut.
Job 42:10 

Totuus

Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi:
"Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani.
Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita."
Joh. 8:31-32

Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä.
Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani."
Joh. 14:6

Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.
Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.
Hän oli täynnä armoa ja totuutta.
Joh. 1:14

Lain välitti Mooses,
armon ja totuuden toi Jeesus Kristus.
Joh. 1:17

Jeesus: "Pyhitä heidät totuudellasi (Isä).
Sinun sanasi on totuus."
Joh. 17:17

Sinun sanasi on kokonansa totuus,
ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti.
Ps. 119:160

Jeesus: "Te saatte Puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota.
Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta".
Joh. 15:26

Jos väitämme, ettemme ole syntisiä,
me petämme itseämme
eikä totuus ole meissä.
1. Joh. 1:8

Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka,
ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden.
Ps 51:8

Herra on lähellä kaikkia, jotka häntä avuksensa huutavat,
kaikkia, jotka totuudessa häntä avuksensa huutavat.
Ps 145:18

Ohjaa minut totuuteesi ja opeta minua,
sinä Jumalani, auttajani!
Sinuun minä luotan aina.
Ps. 25:5 

Usko

Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon.
Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja.
Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä.
Ef. 2:8-9

Jeesus vastasi:
"Uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko."
Joh. 6:29

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet (Jeesuksen) vastaan,
hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi,
kaikille, jotka uskovat häneen.
He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta,
eivät miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
Joh. 1:12

Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman.
Ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut:
meidän uskomme.
1. Joh. 5:4

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon,
että antoi ainokaisen Poikansa,
jottei yksikään, joka häneen uskoo,
joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.
Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan,
vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita,
mutta joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut
Jumalan ainoaan Poikaan.
Joh. 3:16-18

Usko syntyy kuulemisesta,
mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana.
Room. 10:17

- Jos te tänä päivänä kuulette hänen äänensä,
älkää paaduttako sydäntänne
niin kuin silloin, kun nousitte kapinaan.
Hepr. 3:15

Miksi te kuolisitte, israelilaiset?
En minä tahdo kenenkään kuolemaa - näin sanoo Herra Jumala.
Kääntykää, niin te saatte elää!"
Hes. 18:32

Näin sanoo Herra Jumala, Israelin Pyhä:
- Jos käännytte ja pysytte levollisina, te pelastutte,
hiljainen luottamus on teidän voimanne.
Jes 30:15

Tämä on Jumalan todistus: hän on todistanut Pojastaan.
Jokaisella, joka uskoo Jumalan Poikaan, on tämä todistus sisimmässään.
1. Joh. 5:10

Minä annan heille uuden sydämen
ja heidän sisimpäänsä uuden hengen,
minä otan heidän rinnastaan kivisydämen pois
ja annan tilalle elävän sydämen.
Niin he seuraavat minun säädöksiäni,
he ottavat varteen minun käskyni
ja elävät niiden mukaan.
He ovat minun kansani,
ja minä olen heidän Jumalansa.
Hes. 11:19-20

Toiset opetuslapset kertoivat hänelle: "Me näimme Herran".
Mutta Tuomas sanoi: En usko. Jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään
ja pistä sormiani niihin ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko.
Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, ja Tuomas oli toisten
joukossa. Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään
ja sanoi: "Rauha teille!" Sitten hän sanoi Tuomaalle:"Ojenna sormesi: tässä
ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen vaan usko!"
Silloin Tuomas sanoi: "Minun Herrani ja Jumalani!"
Jeesus sanoi hänelle: "Sinä uskot, koska sait nähdä minut.
Autuaita ne, jotka uskovat vaikka eivät näe."
Joh. 20:25-29

Jeesus: "Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni,
ja sitä, joka minun luokseni tulee, minä en aja pois.
Joh. 6:37 

Jumala

Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt.
Ainoa Poika, joka itse on Jumala
ja joka aina on Isän vierellä,
on opettanut meidät tuntemaan hänet.
Joh 1:18

Herra, meidän Jumalamme!
Sinä olet arvollinen saamaan ylistyksen, kunnian ja vallan,
sillä sinä olet luonut kaiken.
Kaikki, mikä on olemassa,
on sinun tahdostasi luotu.
Ilm. 4:11

Kuka on tämän tehnyt, kuka saanut aikaan?
Hän, joka alusta alkaen on kutsunut sukupolvet elämään.
Minä, Herra, olen ensimmäinen,
ja viimeistenkin keskellä minä olen sama.
Jes 41:4

Hän on orpojen isä
ja leskien puoltaja,
Jumala pyhässä asunnossaan.
Hän antaa yksinäiselle kodin,
hän päästää vangitut vapauteen,
mutta hänen vastustajansa
saavat asua paljaaksi paahtuneessa maassa.
Ps. 68:6-7

Yhtä vähän kuin tiedät, minne tuuli kääntyy
tai miten luut rakentuvat raskaana olevan kohdussa,
yhtä vähän tiedät Jumalan teoista, hänen, joka kaiken luo.
Saarn. 11:5

Minä olen Herra, sinun Jumalasi
...Sinulla ei saa olla muita jumalia.
2. Moos. 20:2-3

Minun todistajani, olette te,
- Israel, sinä, jonka olen valinnut palvelijakseni -
ja teidän tulee tuntea minut
ja uskoa minuun,
ymmärtää, kuka minä olen.
Ennen minua ei ole jumalaa syntynyt eikä ollut
eikä minun jälkeeni tullut eikä tule.
Minä, minä yksin olen Herra,
ei ole muuta pelastajaa kuin minä.
Minä olen puhunut, minä olen pelastanut,
olen ilmaissut teille tahtoni, minä itse eikä kukaan muu.
Jes 43:10-12 

Jeesus

Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme.
Me saimme katsella hänen kirkkauttaan,
kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa.
Hän oli täynnä armoa ja totuutta.
Joh. 1:14

Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet,
armoa armon lisäksi. Lain välitti Mooses,
armon ja totuuden toi Jeesus Kristus.
Joh. 1:17

Armollisen Jumalan tahto näet oli, että Jeesuksen oli kärsittävä
kuolema jokaisen ihmisen puolesta.
Hepr. 2:9

Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä
jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.
Room. 8:1

Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.
Joel 3:5

Joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan pojaksi, hänessä Jumala pysyy,
ja hän pysyy Jumalassa.
1. Joh 4:15

Jeesus vastasi heille:
"Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat.
En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä,
jotta he kääntyisivät."
Luuk. 5:31

Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän (Jeesus).
Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi,
ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla.
Apt. 4:12

Jeesus: "Autuas se, joka ei minua torju."
Luuk. 7:23

Jesajan ennustus Jeesuksesta n. 700 eKr.:
Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin veso kuivasta maasta.
Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet,
ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma,
kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois.
Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet.
Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme.
Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta,
luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan,
vaikka meidän rikkomuksemme ovat hänet lävistäneet
ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet.
Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha,
hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet.
Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen.
Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen.
Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut.
Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas,
joka on ääneti keritsijäinsä edessä, ei hän suutansa avannut.
Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois - kuka hänen kansastaan siitä välitti?
Hänet syöstiin pois elävien maasta,
hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden.
Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon.
Rikkaan haudassa hän sai leposijansa.
Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen
Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin.
Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan,
hän elää kauan, ja Herran tahto tapahtuu hänen kauttaan.
Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon, ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet.
Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet,
heidän pahat tekonsa hän kantaa.
Jes 53:2-11

Jeesus:"Se, joka menee portista, on lampaiden paimen.
Hänelle vartija avaa portin, ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään.
Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle.
Laskettuaan lampaansa ulos hän kulkee niiden edellä,
ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä.
...Totisesti, totisesti: minä olen lampaiden portti...
...Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu.
Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen...
Minä olen hyvä paimen, oikea paimen, joka panee henkensä alttiiksi lampaiden puolesta...
Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.
Joh. 10:2-15

Me tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja
antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme hänet, joka on Todellinen.
Ja tässä Todellisessa me elämme, kun olemme hänen
pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa.
Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä.
1. Joh. 5:20

Filippus sanoi hänelle: "Herra, anna meidän nähdä Isä, muuta emme pyydä".
Jeesus vastasi: "Etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut
teidän seurassanne? Kuinka voit sanoa 'Anna meidän nähdä Isä'? Etkö usko, että
minä olen Isässä ja Isä on minussa?
Joh. 14:8-10  

Pyhä Henki

Jeesus: "Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää,
opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut."
Joh. 14:26

Jeesus: "Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden.
Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, mitä kuulee,
ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut,
sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta."
Joh. 16:13-14

Eikä toivo ole turha, sillä
Jumala on vuodattanut rakkautensa
meidän sydämiimme
antamalla meille Pyhän Hengen.
Room. 5:5

Älkää tuottako surua Jumalan Pyhälle Hengelle,
jonka olette saaneet sinetiksi lunastuksen päivää varten.
Ef. 4:30

Antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta
lihanne, oman itsekkään luontonne haluja.
Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista kuin liha.
Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte.
Mutta jos Henki johtaa teitä, ette ole lain alaisia.
Gal. 5:16-18

Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja.
Emmehän tiedä miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein.
Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin.
Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää mitä Henki tarkoittaa,
sillä Henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta.
Room. 8:26-27

Jeesus: "Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää,
niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen
niille, jotka sitä pyytävät."
Luuk 11:13

Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo,
rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys,
hyvyys, uskollisuus ja itsehillintä.
Gal. 5:22-23

Veljet, haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen lahjoista.
Muistattehan, kuinka ollessanne vielä pakanoita
vastustamaton voima ajoi teitä mykkien epäjumalien luo.
Siksi sanon teille selvästi, että kukaan, joka puhuu Jumalan Hengen valtaamana
ei voi sanoa:"Jeesus on kirottu". Kukaan ei myöskään voi sanoa:"Jeesus on Herra",
muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta.
Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama.
Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama.
Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä
kaikissa vaikuttaa, on sama.
Hän antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla,
yhteiseksi hyödyksi. Yhden ja saman Hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta,
toinen kyvyn jakaa tietoa, toiselle sama Henki suo uskon voiman,
toiselle parantamisen lahjan, joku saa voiman tehdä ihmeitä,
joku profetoimisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta.
Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama Henki,
joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo.
1. Kor. 12:1-11

Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno,
vaan antakaa Hengen täyttää itsenne.
Ef. 5:18 

Armo

Suurempi kuin elämä
on sinun armosi.
Minun huuleni ylistävät sinua.
Ps. 63:4

Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas
ja hän rakasti meitä niin suuresti, että teki meidät,
rikkomustemme tähden kuolleet, eläviksi Kristuksen kanssa.
Armosta teidät on pelastettu.
Ef. 2:4-5

Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat,
minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju,
sanoo Herra, sinun armahtajasi.
Jes. 54:10

Kristuksen veressä meillä on lunastus,
rikkomustemme anteeksianto.
Ef. 1:7

Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä
ja ovat vailla Jumalan kirkkautta mutta saavat hänen armostaan lahjaksi
vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi.
Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo sovituksen
uskossa vastaanotettavaksi.
Room. 3:22-24

Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme,
hyvyys ja rakkaus ihmisiä kohtaan tuli näkyviin,
hän pelasti meidät, ei meidän hurskaiden tekojemme tähden,
vaan pelkästä armosta.
Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin
että synnyimme uudesti ja Pyhä Henki uudisti meidät.
Tit. 3:4-5

Meistä ei ollut itseämme auttamaan,
mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti.
Tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman ihmisen puolesta;
hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä.
Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että
Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä.
Room. 5:8

Syvyydestä minä huudan sinua, Herra.
Herra, kuule minun ääneni, tarkatkoon sinun korvasi rukoustani.
Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää?
Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi.
Ps. 130:3-4

Jos taas jollakulla ei ole ansioita,
mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi,
Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi.
Room. 4:5

Näin sanoo Herra Jumala:
"Minäkö haluaisin, että jumalaton kuolee?
Enkö ennemminkin halua, että hän kääntyy teiltään ja saa elää?"
Hes. 18:23

Kääntykää minun puoleeni, maan kaikki ääret,
antakaa pelastaa itsenne, sillä minä olen Jumala,
eikä muuta Jumalaa ole.
Jes. 45:22

"Palatkaa takaisin, te luopuneet lapset!" sanoo Herra.
"Minä otan teidät jälleen omikseni.
Minä kokoan teidät kaikki ja tuon Siioniin
- vaikka teitä olisi vain yksi joka kaupungissa ja kaksi joka kansan keskellä."
Jer. 3:14

Mutta synneilläsi kyllä olet minua rasittanut,
pahoilla teoillasi minua vaivannut.
Mutta minä, minä itse pyyhin pois sinun rikkomuksesi
oman itseni tähden
enkä muistele sinun syntejäsi.
Jes 43:24-25

Minä vahvistan liiton sinun kanssasi,
ja silloin sinä tiedät, että minä olen Herra.
Sinä muistat tekosi, sinä häpeät,
et tohdi suutasi avata häpeäsi tähden,
kun minä annan sinulle anteeksi kaiken minkä olet tehnyt.
Näin sanoo Herra Jumala.
Hes. 16:62-63

Tulkaa, selvittäkäämme miten asia on, sanoo Herra
- Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset,
ne tulevat valkeiksi kuin lumi.
Vaikka ne ovat purppuranpunaiset,
ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa.
Jes. 1:18

Pyydämme Kristuksen puolesta: Suostukaa sovintoon Jumalan kanssa.
Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme,
jotta me hänessä saisimme vanhurskauden.
2. Kor. 5:20-21

Ei hän maksanut meille syntiemme mukaan,
ei rangaissut niin kuin me olisimme ansainneet.
Sillä niin kuin taivas on korkea maan yllä,
niin on Herran armo suuri niille,
jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.
Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas
hän siirtää meidän syntimme.
Ps. 103:10-12 

Kaste

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin:
"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:
Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät
maailman loppuun asti.
Matt. 28:18-20

Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet
Kristuksen yllenne.
Gal 3:27

Vain muutama ihminen, kaikkiaan kahdeksan,
pelastui arkissa veden kantamana.
Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste,
ei siksi, että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä,
vaan koska Jumala teki kanssanne
hyvän omantunnon liiton.
Sen perustuksena on
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus.
1. Piet. 3:20-21

Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste!
Yksi on Jumala kaikkien Isä!
Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa.
Ef. 4:5-6

Tiedättehän, että meidät kaikki Jeesukseen Kristukseen kastetut
on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan
ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää,
niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista.
Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan,
me myös nousemme kuolleista niin kuin hän.
Room. 6:3-5

Pietari vastasi: "Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen,
jotta syntinne annettaisiin teille anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen.
Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne,
ja myös niitä, jotka ovat etäällä - keitä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.
Apt. 2:38-39

Hän, Jeesus Kristus, on tullut veden ja veren kautta
- ei ainoastaan veden, vaan veden ja veren.
Ja Henki on todistaja, sillä Henki on totuus.
Todistajia on näin kolme: henki, vesi ja veri,
ja nämä kolme todistavat yhtäpitävästi.
1. Joh. 5:6

Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille.
Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
Mark. 16:15-16

Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, ja Pyhä Henki uudisti meidät.
Tämän Hengen hän vuodatti runsaana meidän päällemme
Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta,
jotta me hänen armonsa ansiosta tulisimme vanhurskaiksi
ja saisimme osaksemme ikuisen elämän, niin kuin toivomme.
Tit. 3:5-7


Lapsen tarve kasteeseen:

Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta
Room 3:23

Syntinen olin jo syntyessäni,
synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun.
Ps 51:7

Lapsen uskosta:

Tämän nähdessään opetuslapset moittivat tuojia, mutta Jeesus kutsui lapset luokseen ja sanoi:"Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: Joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse."
Luuk. 18:15-17

Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat
Jeesuksen luo ja kysyivät:
"Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?"
Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen,
asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi:
"Totisesti, ellette käänny ja tule tämän lapsen kaltaisiksi,
te ette pääse taivasten valtakuntaan.
Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi,
on suurin taivasten valtakunnassa.
Matt. 18:1-4

(Johanneksesta):
hän on oleva täytetty Pyhällä Hengellä
hamasta äitinsä kohdusta.
Luuk. 1:15 

Taivas

Jumalan kansalla on siis yhä sapattijuhla edessään.
Se, joka pääsee levon maahan, saa levätä kaikkien töidensä jälkeen
niin kuin Jumalakin työnsä tehtyään.
Hepr. 4:10

Minä näin uuden taivaan ja uuden maan.
Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää.
Näin kuinka pyhä kaupunki, Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota
juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten.
Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen,
joka sanoi: "Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä!
Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa.
Jumala itse on heidän luonaan,
ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen.
Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, ei valitusta eikä vaivaa,
sillä kaikki entinen on kadonnut.
Valtaistuimella oleva lausui: "Uudeksi minä teen kaiken."
Ilm. 21:1-5

Kaikki me muutumme, yhtäkkiä,
silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa.
Pasuuna soi, ja kuolleet
herätetään katoamattomina
ja me muut muutumme.
Tämän katoavan on
näet pukeuduttava katoamattomuuteen
ja kuolevaisen kuolemattomuuteen.
Mutta kun katoava pukeutuu katoamattomuuteen
ja kuolevainen kuolemattomuuteen,
silloin toteutuu kirjoitusten sana:
- Kuolema on nielty ja voitto saatu.
1. Kor. 15:51-54

Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän
maallinen majamme hajotetaankin maahan,
meillä on asumus Jumalalta,
iankaikkinen maja taivaissa,
joka ei ole käsin tehty.
2.Kor.5:1

Jumala on herättänyt kuolleista Herran
ja on voimallaan herättävä meidätkin.
1.Kor.6:14

Jeesus sanoi hänelle:
"Minä olen ylösnousemus ja elämä;
joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut.
Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun,
ikinä kuole. Uskotko sen?"
Joh. 11:25-26

Mutta jos Kristus on teissä,
niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden,
mutta henki on elämä vanhurskauden tähden.
Jos nyt hänen Henkensä, hänen,
joka herätti Jeesuksen kuolleista,
asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista
Kristuksen Jeesuksen, on eläväksitekevä myös
teidän kuolevaiset ruumiinne
Henkensä kautta, joka teissä asuu.
Room.8:10-11

Niin on myös kuolleitten ylösnousemus:
kylvetään katoavaisuudessa,
nousee katoamattomuudessa;
kylvetään alhaisuudessa,
nousee kirkkaudessa;
kylvetään heikkoudessa,
nousee voimassa;
kylvetään sielullinen ruumis,
nousee hengellinen ruumis.
1.Kor.15:42-44

Mikään ei ole enää kirouksen kahleissa.
Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin,
ja kaikki palvelevat Jumalaa.
He saavat nähdä hänen kasvonsa,
ja heidän otsassaan on hänen nimensä.
Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa,
sillä Herra Jumala on heidän valonsa.
Ilm. 22:3-5

Maa on oleva täynnä Herran tuntemusta,
niin kuin meri on vettä tulvillaan.
Hab. 2:14

Tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä,
mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville,
jotta ette surisi niin kuin nuo toiset,
joilla ei ole toivoa.
Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista,
niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on
Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet elämään
yhdessä hänen kanssaan.
Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut:
Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne
siihen asti kun Herra tulee,
emme ehdi poisnukkuneiden edelle.
Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa
ja Jumalan pasuunan kaikuessa,
ja ensin nousevat ylös ne,
jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina.
Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä,
temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin
Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa.
1.Tess.4:13-17

Minä kuulin taivaasta äänen, joka sanoi:
"Kirjoita: Autuaita ne, jotka tästä lähtien
kuolevat Herran omina.
He ovat autuaita, sanoo Henki.
He saavat levätä vaivoistaan,
sillä heidän tekonsa seuraavat heitä."
Ilm.14:13

He ovat pesseet vaatteensa ja
valkaisseet ne Karitsan veressä.
Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä
ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin,
ja hän, joka istuu valtaistuimella,
on levittänyt telttansa heidän ylleen.
Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano,
enää ei heitä polta aurinko eikä paahtava helle.
Karitsa, joka on valtaistuimen edessä,
kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille,
ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet.
Ilm.7:14-17

Kurjat riemuitsevat jälleen Herrasta
ja köyhimmät Israelin Pyhästä,
sillä sortajat ovat hävinneet ja pilkkaajat ovat poissa
ja väärintekijät revitään juurineen maasta.
Jes. 29:19-20

Mutta Jumalan omat loistavat silloin
Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko.
Matt 13:43

Oikeat opettajat loistavat niin kuin säteilevä taivaankansi,
ja ne, jotka ovat opastaneet monia vanhurskauteen, loistavat
kuin tähdet, aina ja ikuisesti.
Dan. 12:3

Silloin kuun valo on oleva kuin auringon valo,
ja auringon valo on oleva seitsenkertainen,
kuin seitsemän päivän valo yhdellä kertaa
- sinä päivänä, jona Herra sitoo kansansa haavat
ja parantaa sen ruhjeet ja vammat.
Jes. 30:26

Minä tiedän, että lunastajani elää.
Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä.
Ja sitten, kun minun nahkani on riekaleina,
ja lihani riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan,
saan nähdä hänet omin silmin, ja silmäni näkevät:
Hän ei ole minulle outo!
Tätä minun sydämeni kaipaa.
Job 19:25-27

...eikä yksikään kaupungin asukas sano:"Minä olen sairas."
Kansa, joka siellä asuu, on saanut syntinsä anteeksi.
Jes. 33:24